Obchodní podmínky 

Obchodní firma: Tham & Ha Plus s.r.o. 
Registrovaná: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81785 
Sídlo: Olomoucká 1193/63a, Černovice, 627 00 Brno-Černovice 
IČO: 02584247, DIČ: CZ02584247  
  
1.    Obecně 


1.1.    Společnost Tham & Ha Plus s.r.o. se sídlem v Olomoucká 1193/63a, Černovice, 627 00 Brno-Černovice (dále jen společnost ThamHaPlus) je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží ve svých velkoobchodních střediscích formou cash and carry registrovaným podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům), kteří s ní mají uzavřenou registraci a vydány zákaznické karty, jakožto i neregistrovaným zákazníkům. 
  
2.    Podmínky registrace a vydání zákaznické karty 


2.1.    Novým zákazníkům, korporacím a podnikatelským subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění bude vydána nepřenositelná zákaznická karta na základě žádosti o registraci a po předložení: 
-    živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listinu nebo jiné oprávnění) 
-    vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s obchodními podmínkami společnosti ThamHaPlus 
-    platný doklad totožnosti pro majitele, jednatele nebo plná moc s úředně ověřeným podpisem. 
2.2 Vlastníkem karty zůstává společnost ThamHaPlus, která je oprávněna za stanovených podmínek použití karty zablokovat nebo ji odejmout. 
2.3. Na jedno IČ je možno uzavřít pouze jednu registraci. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti ThamHaPlus. 
  
3.    Zrušení registrace a odstoupení společnosti ThamHaPlus od smlouvy o prodeji 


3.1. Registrovaným zákazníkům společnosti ThamHaPlus, kteří: 
  a)    o zablokování zákaznické karty sami požádají nebo 
  b)    zneužijí zákaznickou kartu, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo 
  c)    opakovaně nerespektují bezpečnostní opatření společnosti ThamHaPlus, nebo 
  e)    ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo 
  f)    jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost ThamHaPlus či její dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi, společnost ThamHaPlus zákaznickou kartu zablokuje a odstoupí od smlouvy se zákazníkem. 
3.2. Společnost ThamHaPlus je oprávněna kartu zablokovat i z jiných důvodů, bez toho, že dojde k odstoupení od smlouvy (např. v souvislosti s upozorněním na nevyzvednutou reklamaci, důležitého sdělení zákazníkovi aj.) 
3.3 Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat. 
  
4.    Zvláštní obchodní podmínky 


4.1 Společnost ThamHaPlus si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo: 
  a)    odmítnout přístup osobám s osobními zavazadly přesahujícími vymezený rozměr, která nebyla uložena v bezpečnostních schránkách ve vstupu do velkoobchodního střediska 
  b)    odmítnout přístup osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní osoby a majetek ve velkoobchodním středisku 
  c)    provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z nákupního střediska 
  d)    shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech 
  e)    pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodního střediska v průběhu celého dne 
  f)    přechodu vlastnictví zakoupeného zboží registrovaným zákazníkem až po opuštění velkoobchodního střediska 
4.2. Ve velkoobchodních střediscích společnosti ThamHaPlus není dovoleno bez souhlasu ředitele velkoobchodního střediska a vedení společnosti pořizovat obrazové ani zvukové záznamy i sepsat ceny. 

Tìm kiếm: ""

0 ks
Giỏ hàng: 0,00

0 sản phẩm mỗi 0,00

Tổng: 0,00
0 ks
Yêu thích